Wie is vzw "Den Donk"?


In de periode 2019-2020 is de voormalige kerk van Mol-Donk verbouwd tot een polyvalente zaal ten dienste van de ganse Donkse gemeenschap. Tijdens deze verbouwingen is er een groep Donkse bewoners opgestaan die de handen in elkaar hebben geslagen en een vzw opgericht om de sociale cohesie in het dorp te herwaarderen. Deze vzw organiseert hiervoor verschillende activiteiten en tracht een platform te zijn waarin plaatselijke verenigingen en particulieren elkaar kunnen ontmoeten.  Den Donk vzw is een groep enthousiaste bewoners die zich inzet voor een levend, bruisend, sociaal en warm Donks gehucht en beheert onze gelijknamige zaal.

Wie graag mee zijn of haar schouders zet onder een van onze activiteiten: iedereen welkom via onze contactpagina!

Wat willen we bereiken?

Den Donk wil mensen verbinden en samenhorigheid creëren door zelf activiteiten te organiseren, Donkse initiatieven te versterken en de lokale verenigingen te ondersteunen.  Op die manier trachten we de Donkenaars te stimuleren om elkaar op te zoeken, om samen dingen te doen, tijd met elkaar door te brengen, onze buur(t) beter te leren kennen en het buurtgevoel te laten terugkeren.

Samenwerking met gemeente Mol

We kunnen rekenen op de expertise en ervaringen van de mensen van Dienst SamenlevingsOpbouw (DSO) van gemeente Mol.  Zij vormen ook meteen onze rechtstreekse verbinding met de gemeente.  Toch gaan de initiatieven niet uit van de gemeente Mol, maar staan we als Donk zelf aan het roer van wat er in onze buurt te beleven valt.  De inwoners en de Donkse verenigingen zijn immers de drijvende kracht voor een levendige buurt.

Onafhankelijkheid

De personen die "Den Donk" vormen, hangen niet af van een politieke partij of vereniging en kunnen dus volledig onafhankelijk werken.  Wij hebben slechts één doel: van den Donk een sociale, actieve, aangename, veilige, verdraagzame en leuke buurt maken waar iedereen zich goed en thuis voelt.